Puslapio online.mayagrey.com sąlygos ir atsakomybės

 1. Visi puslapyje online.mayagrey.com puslapyje skelbiami, organizuojami, vykdomi mokami ir nemokami renginiai, seminarai, mokymai, meditacijos bei kursai yra rekreacinio pobūdžio turinys (toliau – „turinys“).
 2. Asmuo, užsiregistravęs į bet kokį mokamą ar nemokamą, uždarą ar atvirą puslapyje pateikiamą turinį toliau vadinamas dalyviu.
 3. Visas puslapyje pateikiamas turinys: įrašai, laiškai, meditacijos, video ir audio medžiaga, susitikimai su dalyviais bei jų įrašai yra autorinis turinys, skirtas tik asmeniniam naudojimui, ir negali būti jokiu būdu dauginamas, platinamas ar kopijuojamas be autorių sutikimo.
 4. Susitikimai su kitais dalyviais, grupės susitikimai, asmeniniai pokalbiai su vedančiaisiais bei jų įrašai yra konfidencialus turinys ir negali būti atskleistas jokioms trečioms šalims ar dauginami jokiais būdais.
 5. Kurso OSHO: Prisimenant pamirštą kalbą, skirtą bendravimui su savo kūno išmintimi“ meditacijų garso takelis, tekstas bei procesas yra autorinis turinys, priklausantis „OSHO International“ ir saugomas tarptautinių autorinės teisės aktų.
 6. Turinio organizatoriai yra atsakingi tik už tvarkingą turinio proceso vykdymą: medžiagos pateikimą laiku ir dalyviui prieinamomis priemonėmis, apie kurias jis yra informuojamas užsiregistravus.
 7. Jei dėl techninių sunkumų ir nenumatytų aplinkybių viena ar daugiau turinio dalių negalėtų įvykti, turinys būtų pratęstas tiek, kad kompensuoti neįvykusias dalis.
 8. Jei turinio vedantysis negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenumatytų aplinkybių ar turinys yra atšaukiamas, grąžinama pilna už turinį sumokėta suma. Dalyvis nepretenduoja į kitokias nuolaidas, baudas ar kitas sankcijas.
 9. Dalyvis prisiima pilną atsakomybę už techninius reikalavimus, būtinus prisijungimui prie internetu pateikiamo turinio: įrenginio technines specifikacijas, reikalingas programėles, interneto kokybę bei greitį (min. 5 mbps) ir pan.
 10. Dalyvis sutinka, kad jo duomenys bus naudojami korespondencijai prieš, per ir po jo įsigyto turinio. Privatumo sąlygos, asmens duomenų naudojimas yra detaliai aprašyti dokumente „Privatumo taisyklės“, su kuriuo dalyvis taip pat sutinka įsigydamas turinį.
 11. Prisijungimas prie internetu vykdomo turinio iš dalyvio pusės gali būti atšauktas ne anksčiau, kaip 14 d. iki turinio pateikimo pradžios. Atšaukus dalyvavimą vėliau pinigai nėra grąžinami. Tačiau galima perkelti prisijungimą į kitas kurso datas.
 12. Gyvai organizuojamam turiniui galioja atskiros atšaukimo sąlygos, nurodytos konkretaus turinio aprašyme.
 13. Organizatoriai pasilieka teisę keisti kurso medžiagą, laiką ir datą, iš anksto apie tai informavus dalyvius.
 14. Įsigydamas turinį, dalyvis prisiima pilną atsakomybę už savo emocinės, protinės, dvasinės, psichinės bei fizinės sveikatos būklę. Jei sveikatos būklė registracijos momentui nėra normali, prieš registruojantis būtina pasitarti su gydančiu specialistu.
 15. Puslapio turinys yra skirtas tik savęs pažinimui. Tai gali būti jautrus procesas ir iškelti neigiamų emocijų. Tai jokiu būdu nemenkina turinio vertės. 
 16. Turinys nežada vien tik teigiamų patirčių. Jei dalyvio emocinė būsena nėra stabili, prieš registruojantis į kursą būtina pasitarti su gydančiu specialistu.
 17. Dalyvis supranta, kad turinys nežada jokių konkrečių rezultatų ir kad kiekvieno dalyvio asmeniniai pasiekimai priklauso nuo jo esamos situacijos, įgūdžių, įpročių, įdėtų pastangų ir suvokimo.
 18. Joks puslapio turinys nėra skirtas konkrečių ligų, sutrikimų ar simptomų gydymui. Nors pagerėjimas fizinėje, emocinėje bei dvasinėje sveikatoje stebimas daugeliu atveju, tai įtakoja tik paties dalyvio požiūris. Bet kokie pokyčiai fizinėje ar psichinėje sveikatoje yra paties dalyvio atsakomybė.
 19. Jei turinio pateikimo metu pablogėja psichinė ar fizinė sveikata, būtina kreiptis į prižiūrintį specialistą ar gydytoją.
 20. Osho International, UAB Kala Keola, UAB Inpina, Maya Grey, Raimonda Pilkauskaitė ir Šarūnas Pečkus bei jokie kiti prie turinio organizavimo, vedimo bei vykdymo prisidėję asmenys niekada negali būti laikomi atsakingais už jokius pokyčius (ar jų nebuvimą) dalyvio dvasinės, emocinės, fizinės ar psichinės sveikatos būklėje, aplinkoje, asmeniniame ar socialiniame gyvenime, finansinėje situacijoje, priimtus sprendimus ir pan.
 21. Įsigydamas šį turinį, dalyvis patvirtina, kad perskaitė ir laisva valia sutinka su šiomis sąlygomis. Jei registracija vykdoma kito asmens vardu, registruojantis asmuo prisiima atsakomybę už dalyvausiantį asmenį.